Mặt hàng

Giá (đ/kg)

 Đậu nành loại 1

19.500

 Đậu nành loại 2

17.000

 Đậu xanh loại 1

40.000

 Đậu xanh loại 2

35.000

 Đậu phộng loại 1

35.000

 Đậu phộng loại 2

31.000

 Mè đen

50.000

 Mè vàng bóc vỏ

80.000

Nguồn: Vinanet/TTGC