Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Bình Dương
Dầu thực vật Tường An
Lít
35.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả