Thị trường
Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Tây Ninh
Dầu ăn thực vật Cooking T.An
Lít
39.000
Đà Nẵng
Dầu ăn Neptune
Bình
82.900
 
Dầu ăn Neptune
Bình
175.900
 
Dầu ăn Neptune
Chai
12.000
Nguồn: Vinanet/TTGC