Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,00
12,38
11,98
12,32
11,93
12,13
12,46
12,09
12,41
12,06
12,70
13,00
12,69
12,95
12,68
14,09
14,14
13,90
14,07
13,91
14,01
14,18
13,97
14,12
13,98
13,97
14,13
13,93
14,08
13,95
14,13
14,28
14,08
14,24
14,12
14,55
14,68
14,49
14,67
14,54
14,46
14,58
14,42
14,58
14,44
14,37
14,50
14,35
14,49
14,36
14,42
14,57
14,39
14,55
14,43
-
14,60
14,60
14,60
-
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts