Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,25
14,74
14,23
14,47
14,22
14,59
14,99
14,49
14,74
14,49
14,80
15,24
14,80
15,02
14,80
15,34
15,67
15,33
15,49
15,30
16,18
16,48
16,18
16,31
16,18
16,28
16,50
16,28
16,34
16,25
16,32
16,42
16,23
16,28
16,23
16,51
16,56
16,36
16,41
16,40
16,80
16,91
16,74
16,77
16,72
16,63
16,69
16,55
16,55
16,55
16,54
16,54
16,38
16,38
16,44
16,55
16,55
16,43
16,43
16,51
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts