Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,38
13,53
13,18
13,34
13,45
13,64
13,71
13,37
13,53
13,69
14,34
14,36
13,97
14,14
14,39
15,52
15,52
15,08
15,25
15,52
15,62
15,62
15,23
15,38
15,64
15,58
15,62
15,24
15,39
15,63
15,77
15,82
15,43
15,59
15,82
16,10
16,15
15,77
15,94
16,15
15,91
15,91
15,64
15,79
15,95
15,80
15,80
15,63
15,68
15,81
15,85
15,85
15,80
15,80
15,90
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts