Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,42
13,66
13,36
13,44
13,34
13,60
13,80
13,51
13,55
13,53
14,15
14,37
14,07
14,10
14,14
15,28
15,48
15,12
15,16
15,25
15,40
15,58
15,24
15,30
15,38
15,51
15,57
15,28
15,31
15,39
15,71
15,76
15,50
15,50
15,59
16,05
16,09
15,84
15,86
15,94
15,92
15,93
15,70
15,74
15,79
15,81
15,84
15,61
15,66
15,68
15,91
15,91
15,72
15,72
15,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts