Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,78
13,13
12,76
12,97
12,77
12,80
13,03
12,76
12,89
12,78
13,30
13,52
13,27
13,40
13,30
14,40
14,59
14,38
14,49
14,40
14,46
14,63
14,44
14,56
14,46
14,41
14,58
14,38
14,52
14,40
14,56
14,73
14,52
14,68
14,56
14,94
15,14
14,94
15,10
14,97
14,89
15,03
14,85
15,03
14,89
14,82
14,99
14,75
14,96
14,83
14,90
15,03
14,90
15,02
14,90
15,10
15,19
15,08
15,17
15,05
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts