Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,44
13,56
13,24
13,28
13,44
13,63
13,73
13,44
13,48
13,63
14,19
14,31
14,04
14,06
14,20
15,21
15,37
15,10
15,13
15,22
15,34
15,46
15,20
15,21
15,34
15,35
15,42
15,15
15,16
15,32
15,48
15,55
15,26
15,26
15,47
15,85
15,88
15,70
15,70
15,84
15,74
15,76
15,63
15,63
15,73
15,65
15,66
15,50
15,50
15,64
15,70
15,70
15,64
15,64
15,69
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts