Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,18
13,21
12,98
13,02
13,27
13,41
13,41
13,18
13,21
13,47
14,01
14,01
13,76
13,80
14,06
15,09
15,09
14,87
14,93
15,12
15,18
15,18
14,96
15,03
15,22
15,06
15,07
14,90
14,96
15,16
15,16
15,16
14,98
15,05
15,26
15,54
15,54
15,34
15,39
15,62
15,50
15,50
15,23
15,25
15,50
15,23
15,23
15,15
15,15
15,40
15,30
15,30
15,23
15,23
15,48
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts