Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,06
13,18
12,97
13,14
13,02
13,25
13,35
13,16
13,31
13,21
13,83
13,92
13,73
13,87
13,80
14,95
15,01
14,84
14,98
14,93
15,00
15,11
14,91
15,07
15,03
14,96
15,04
14,85
15,00
14,96
15,05
15,15
14,97
15,11
15,05
15,40
15,49
15,34
15,45
15,39
15,22
15,33
15,22
15,30
15,25
15,11
15,18
15,10
15,16
15,15
-
15,24
15,24
15,24
15,23
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts