Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
13,13
13,19
12,97
13,00
13,19
12,99
13,07
12,86
12,92
13,04
13,50
13,55
13,32
13,38
13,53
14,66
14,69
14,47
14,52
14,68
14,68
14,72
14,50
14,59
14,74
14,66
14,66
14,44
14,56
14,69
14,80
14,80
14,58
14,74
14,82
15,22
15,22
15,07
15,20
15,27
15,12
15,12
15,02
15,09
15,17
15,03
15,03
14,93
15,00
15,08
15,08
15,08
15,00
15,03
15,13
15,24
15,24
15,15
15,19
15,29
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts