Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,86
12,90
12,68
12,82
12,90
12,90
12,97
12,78
12,93
12,97
13,45
13,55
13,33
13,50
13,54
14,52
14,62
14,41
14,58
14,62
14,61
14,68
14,49
14,63
14,71
14,57
14,65
14,43
14,56
14,67
14,72
14,79
14,57
14,69
14,82
15,17
15,26
15,04
15,11
15,27
15,07
15,13
14,96
15,01
15,15
15,03
15,03
14,87
14,92
15,06
14,98
14,98
14,90
14,96
15,09
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts