Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,85
12,97
12,64
12,73
12,82
12,98
13,10
12,81
12,89
12,93
13,55
13,66
13,37
13,46
13,50
14,62
14,75
14,47
14,56
14,58
14,65
14,79
14,54
14,63
14,63
14,55
14,69
14,48
14,58
14,56
14,72
14,81
14,60
14,72
14,69
15,16
15,19
15,00
15,12
15,11
15,07
15,07
14,92
15,02
15,01
14,97
14,97
14,86
14,95
14,92
14,93
15,00
14,90
15,00
14,96
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts