Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,82
12,91
12,56
12,62
12,73
13,03
13,04
12,75
12,81
12,89
13,56
13,61
13,32
13,39
13,46
14,65
14,69
14,44
14,51
14,56
14,65
14,73
14,46
14,53
14,63
14,63
14,68
14,39
14,44
14,58
14,75
14,83
14,51
14,56
14,72
15,22
15,22
14,85
14,92
15,12
15,11
15,11
14,72
14,78
15,02
14,90
14,90
14,68
14,71
14,95
14,93
14,93
14,76
14,76
15,00
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts