Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,39
15,85
15,36
15,83
-
15,63
16,01
15,60
15,99
-
15,84
16,18
15,82
16,16
-
16,20
16,52
16,20
16,50
-
16,91
17,21
16,91
17,18
-
16,95
17,20
16,95
17,15
-
16,95
17,13
16,95
17,07
-
17,09
17,27
17,09
17,20
-
17,49
17,60
17,40
17,53
-
17,29
17,32
17,29
17,30
-
17,11
17,11
17,09
17,09
-
17,15
17,19
17,15
17,15
-
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts