Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,86
16,16
15,78
15,92
15,83
16,00
16,27
15,95
16,11
15,99
16,17
16,40
16,14
16,29
16,16
16,50
16,69
16,47
16,60
16,50
17,18
17,35
17,14
17,28
17,18
17,18
17,29
17,13
17,25
17,15
17,10
17,18
17,05
17,13
17,07
17,23
17,30
17,19
17,24
17,20
17,55
17,65
17,48
17,52
17,53
17,32
17,37
17,25
17,28
17,30
17,10
17,18
17,05
17,06
17,09
17,17
17,26
17,13
17,13
17,15
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts