Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,65
12,85
12,60
12,74
12,68
12,85
12,99
12,75
12,92
12,85
13,45
13,56
13,34
13,51
13,42
14,54
14,71
14,51
14,66
14,56
14,57
14,75
14,56
14,71
14,58
14,53
14,70
14,50
14,65
14,50
14,63
14,85
14,62
14,78
14,59
14,96
15,21
14,95
15,14
14,91
14,83
15,00
14,83
15,00
14,75
14,74
14,93
14,74
14,91
14,66
14,81
14,96
14,81
14,94
14,71
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts