Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,22
14,30
13,77
13,79
14,17
14,17
14,31
13,75
13,79
14,15
14,50
14,56
14,04
14,08
14,43
15,07
15,15
14,69
14,72
15,04
16,02
16,13
15,73
15,76
16,06
16,09
16,17
15,82
15,85
16,14
16,06
16,12
15,82
15,84
16,11
16,18
16,30
15,99
16,00
16,22
16,66
16,69
16,38
16,39
16,64
16,45
16,47
16,24
16,24
16,44
16,27
16,27
16,10
16,10
16,27
16,34
16,34
16,17
16,17
16,35
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts