Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,45
12,58
12,31
12,52
12,45
12,68
12,75
12,50
12,69
12,65
13,30
13,38
13,14
13,34
13,30
14,55
14,60
14,35
14,57
14,50
14,56
14,65
14,41
14,62
14,57
14,50
14,59
14,34
14,56
14,51
14,65
14,70
14,49
14,69
14,66
14,90
15,08
14,89
15,03
15,02
14,95
14,95
14,89
14,89
14,90
14,87
14,88
14,80
14,82
14,81
14,91
14,92
14,83
14,87
14,85
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts