Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,16
15,51
15,14
15,35
15,17
15,52
15,81
15,46
15,68
15,49
15,83
16,08
15,75
15,99
15,78
16,17
16,48
16,16
16,41
16,18
17,00
17,25
17,00
17,19
16,95
17,00
17,21
16,99
17,15
16,94
16,87
17,07
16,87
17,02
16,83
16,95
17,13
16,95
17,09
16,92
17,27
17,42
17,27
17,41
17,24
17,09
17,17
17,09
17,17
17,06
16,94
16,98
16,94
16,98
16,90
17,00
17,01
17,00
17,01
16,90
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts