Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
15,15
15,34
14,97
15,16
15,16
15,49
15,64
15,27
15,46
15,49
15,81
15,97
15,60
15,79
15,83
16,32
16,43
16,06
16,26
16,29
17,10
17,23
16,85
17,07
17,10
17,12
17,20
16,87
17,07
17,09
17,01
17,06
16,81
16,97
16,98
17,14
17,14
16,89
17,05
17,05
17,40
17,44
17,18
17,33
17,32
16,97
17,10
16,97
17,10
17,09
16,79
16,91
16,79
16,91
16,90
16,98
16,98
16,83
16,94
16,93
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts