Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Sữa Dielac Pedia HT900g
Hộp
355.000
Đường RE
Kg
20.000
Đường RE Biên Hòa
Kg
19.000
Đường RS
Kg
14.500

Nguồn: VinanetThị trường giá cả