Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đường RE Biên Hòa
Kg
11.800
Sữa bột Dielac Pedia HT900 đ
Hộp
325.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả