Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đường cát Biên Hòa (gói 1 kg)
Kg
21.000
Sữa đặc Ông Thọ có đường (380g)
Hộp
21.000
Sữa bột Diealac alpha 123 (400g)
Hộp
104.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả