Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do tiêu thụ tốt, lượng đường tồn kho giảm, giá đường trong nước hiện nay đã tăng 500 - 700 đồng/kg so với tháng trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến giữa tháng 2/2015, các nhà máy mía đường đã ép được 8.570.700 tấn mía, sản xuất được 807.180 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 482.300 tấn, lượng đường giảm 27.850 tấn. Lượng đường tồn tại kho các nhà máy tính đến giữa tháng 2/2015 là 315.530 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 104.090 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/1/2015 đến 15/2/2015 là 324.230 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 161.020 tấn. Mặc dù xuất khẩu không đáng kể nhưng lượng đường tiêu thị tháng 2/2015 tăng vượt bậc, đạt cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân do lượng đường lậu đã được kiểm soát chặt chẽ.

Do tiêu thụ tốt, lượng đường tồn kho giảm, giá đường trong nước hiện nay đã tăng 500- 700 đồng/kg so với tháng trước, giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy ở mức trên 12.000 đồng/kg.

Giá mua mía 10 CCS tại ruộng vẫn ổn định. Tại Nghệ An, giá mua mía giao động từ 780.000- 810.000 đồng/tấn; tại Cao Bằng, Sơn La giá mua mía ở mức 800.000- 870.000 đồng/tấn; Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh: 900.000 đồng/tấn; Giá mua mía ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức 750.000 đồng/tấn; Phú Yên ở mức 920.000 đồng/tấn. Một số nơi các nhà máy đang điều chỉnh giá mua tăng 20.000- 30.000 đồng/tấn đối với lượng múa bị thu hoạch chậm, mía bị già nên giảm trọng lượng.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử