Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá bán buôn đường kính trắng vừa có một đợt tăng nhẹ với mức tăng 200-300 đ/kg vào đầu tuần trước.

Đến ngày 19/5, giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội từ 12.750-13.250 đ/kg, tại miền Trung 12.800-13.100 đ/kg, tại TP.HCM 13.100-13.400 đ/kg.

Giá bán sỉ tại các nhà máy ở miền Bắc 12.160–12.678 đ/kg, miền Trung – Tây Nguyên 12.650–13.100 đ/kg, ĐBSCL khoảng 13.000 đ/kg. Giá đường lậu Thái Lan hiện từ 12.500-13.100 đ/kg. Còn đường RS xuất khẩu sang Trung Quốc đang ở mức 13.800 đ/kg.

Đến 19/5/2014, các nhà máy đường ép được 15.794.959 tấn mía, sản xuất được 1.569.361 tấn đường. Riêng đường sản xuất từ đường thô của nhà máy đường luyện Biên Hòa: 76.125 tấn, Biên Hòa – Tây Ninh: 4.920 tấn; NIVL: 19.610 tấn.

Tồn kho tại các nhà máy đường là 647.695 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường là 34.278 tấn.

Nguồn: NNVN