Loại đường
Thị trường
Giá
Đường cát trung
An Giang
15.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát to
An Giang
16.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát Biên Hòa loại 1
Thái Nguyên
23.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
Hà Nội
16.000 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu)
Hà Nội
15.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa
Hà Nội
15.000 đ/kg (bán buôn)
Đường Biên Hòa
Hà Nội
15.000 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp