Loại đường
Tỉnh
Giá bán
Đường cát trung
An Giang
14.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát to
An Giang
15.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường tinh luyện loại trắng tinh
Hưng Yên
15.000 đ/kg (bán buôn)
Đường tinh luyện loại trắng ngà
Hưng Yên
14.000 đ/kg (bán buôn)
Đường cát Biên Hòa loại 1
Thái Nguyên
24.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
Hà Nội
17.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu)
Hà Nội
17.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa
Hà Nội
16.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Biên Hòa
Hà Nội
16.500 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Vinanet/Bộ nông nghiệp