Loại đường
Thị trường
Giá: đ/kg
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
Hà Nội
17.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu)
Hà Nội
17.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Thanh Hóa
Hà Nội
16.500 đ/kg (bán buôn)
Đường Biên Hòa
Hà Nội
16.500 đ/kg (bán buôn)
Đường cát Biên Hòa loại 1
Thái Nguyên
24.000 đ/kg (bán lẻ)

Đường cát trắng tinh luyện TC Biên Hòa

Vĩnh Long
18.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường Biên Hòa
Kiên Giang
21.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát trung
An Giang
14.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát to
An Giang
15.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Vinanet/Bộ nông nghiệp