Loại đường
Thị trường
Giá
Đường cát trung
An Giang
15.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát to
An Giang
16.000 đ/kg (bán lẻ)
Đậu tương loại 1
An Giang
18.000 đ/kg (bán buôn)
Đậu tương loại 2
An Giang
15.000 đ/kg (bán buôn)
Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp