Loại đường
Thị trường
Giá
Đường cát trung
An Giang
15.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát to
An Giang
16.000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát Biên Hòa loại 1
Thái Nguyên
23.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Vinanet/Bộ Nông nghiệp