FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask
Phiên trước 
 

 Thai    

Tháng 3   
-
440-445
440-445
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 3
 
390-400
390-400
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters