FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask
Phiên trước 
 
Thái Lan   
Tháng 3   
 
440
440
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 3
 
375-400
395-400
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters