FOB, USD/tấn

         

Kỳ hạn

      Bid

    Ask
Phiên trước 
 
Thái Lan   
Tháng 3   
 
375-390
440-420
 FoB Bangkok
 Vietnam  
Tháng 3
 
380-395
380-395
 FoB Saigon
T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters