FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán
         
      Bid
    Ask
 Thái Lan   
 
370
370
 FoB Bangkok
 Việt Nam 
 
400 - 405
495 - 400
 FoB Saigon
T.Hải