FOB, USD/tấn
Xuất xứ
 
Phiên trước
Phương thức thanh toán

         

      Bid
    Ask

 Thái Lan   

 
370-380
378

 FoB Bangkok

 Việt Nam 
 
390 - 400
390 - 400

 FoB Saigon

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters