Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Gạo tẻ thường

12.500

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.000

Nguồn/Vinanet/TTGC