Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

13.000(+500)

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500(+500)

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.550(+150)

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm lài

15.000

Gạo nguyên liệu lức

6.750(+50)

Gạo nguyên liệu trắng

8.050(+150)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo tẻ thường

8.500

Gạo lài sữa

13.500

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.100

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.000

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo Tài nguyên loại 1

15.000

Thóc tẻ thường

4.500

Nguồn/Vinanet/TTGC