Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Bình Dương
 
Gạo tẻ thường
13.000
Gạo tấm thơm, nàng hương
17.500
Bạc Liêu
 
Thóc tẻ thường (lúa hè thu)
5.650(+100)
Gạo tẻ thường
9.500
Gạo thơm lài
15.000
Gạo nguyên liệu lức
7.050(+300)
Gạo nguyên liệu trắng
8.150(+100)
Long An
 
Gạo tẻ thường
10.000
Gạo nàng thơm chợ Đào
16.000
Gạo nguyên liệu loại 1
7.400
Gạo nguyên liệu loại 2
6.900
Trà Vinh
 
Lúa thường mới
5.500
Gạo thường
9.500
Gạo Tài Nguyên
13.500
Nếp ngon
18.000
Cám gạo
6.500
Nguồn/Vinanet/TTGC