Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Gạo tẻ thường

14.000

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.675(-150)

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm lài

13.000

Gạo nguyên liệu lức

6.850(-300)

Gạo nguyên liệu trắng

7.450(-350)

Long An

 

Giá bán lẻ

 

Lúa thường hạt dài, khô

6.100

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

16.500

Giá mua nông sản

 

Lúa thường hạt dài

5.300

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.900

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

26.000

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

6.000

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

14.000

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.000

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Nguồn: Vinanet