Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Gạo tẻ thương

12.000

Gạo nếp thường

17.000

Đỗ xanh hạt

32.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

4.700

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.600

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.100

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.850

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.750

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.600

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.350

Nguồn/Vinanet/TTGC