Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Gạo tẻ thương

12.000

Gạo nếp thường

17.000

Đỗ xanh hạt

32.000(-3.000)

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

4.700

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.600

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.100

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.850

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.750

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.600

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.350

Nguồn/Vinanet/TTGC