Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo nếp thường

22.000

Đỗ xanh hạt

40.000

Ngô thu mua tại Đơn dương

8.500

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

5.700

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.600

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.250(+50)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.200(+100)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

8.100(+100)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.800(+100)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.500

Nguồn: Vinanet