ĐVT: đ/kg
- Gạo thường
10.000 - 10.500
- Gạo thơm Jasmine
13.000 - 13.500
- Gạo thơm Nàng Hoa
16.000
- Gạo Hương Lài
18.500
- Gạo trắng thông dụng
10.800
- Gạo Sóc thường
12.400
- Gạo thơm Đài Loan
16.600
- Gạo thơm sữa
13.400
- Gạo Sóc Thái
14.000
- Tấm thơm Jasmine
10.500