Mặt hàng

Giá bán buôn(đ/kg)

Giá bán lẻ(đ/kg)

 Lúa Jasmine

6.000 - 6.100

Lúa khô

 Lúa IR 50404

5.300 - 5.500

 Lúa OM 2514

5.600 - 5.700

 Lúa OM 1490

5.500 - 5.600

 Lúa OM 2517

5.600 - 5.700

 Lúa OM 4218

5.600 - 5.700

 Lúa OM 6976

5.600 - 5.700

 Lúa VNĐ 9520

5.900 - 6.000

 Nếp vỏ (tươi)

4.400 - 4.500

Nếp

 Nếp vỏ (khô)

-

 Lúa Jasmine

4.900

Lúa tươi

 Lúa IR 50404

4.300 - 4.500

 Lúa OM 6976

4.500 - 4.650

 Lúa OM 4218

4.650 - 4.700

 Lúa OM 2517

4.600 - 4.700

 Lúa OM 2514

4.600 - 4.700

 Lúa OM 1490

4.500 - 4.600

 Gạo thường

 

10.000 - 10.500

 Gạo thơm Jasmine

 

13.000

 Gạo thơm Nàng Nhen

 

13.000

 Gạo Hương Lài

 

18.500

 Gạo trắng thông dụng

 

10.800

 Gạo Sóc thường

 

12.400

 Gạo thơm Đài Loan

 

16.000

 Gạo thơm sữa

 

15.800

 Gạo Sóc Thái

 

14.000

 Tấm thơm Jasmine

 

10.500

Nguồn: Sở NN An Giang