Mặt hàng
Giá (đ/kg)
Gạo Tài nguyên
12000
Gạo Hầm trâu
10000
Gạo thơm
12000
Nếp lá
14000
Nếp sáp
15500
Nếp than
20000

Nguồn: Bộ NN-PTNT