Mặt hàng (giá thu mua)

ĐVT
Giá
Gạo NL L1
đ/kg
7.500
Gạo NL L2
đ/kg
7.100
Gạo TP XK 5% tấm
đ/kg
10.500
Gạo TP XK 25% tấm
đ/kg
9.000

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca