Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo tẻ thường

8.500

Gạo lài sữa

13.500

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.100

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.000

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

11.000(+2.000)

Gạo Tài nguyên loại 1

15.500(+500)

Thóc tẻ thường

4.500

Nguồn/Vinanet/TTGC