Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Giá bán lẻ:

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

14.700

Giá mua:

 

Thóc tẻ thường

5.050

Gạo nguyên liệu loại1

7.100

Gạo nguyên liệu loại 2

6.550(-250)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.300

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

8.200(+100)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.400(-200)

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

7.300(-100)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.100(-100)

Đồng Tháp

 

Gạo tẻ thường

11.500

Gạo thơm lài

15.000

Thóc tẻ thường

4.550(-100)

Thóc xuất khẩu

4.900(-50)

Gạo NL loại 1

7.250(+50)

Gạo NL loại 2

6.600(-250)

Gạo XK 5% tấm

7.650(-150)

Gạo XK 10% tấm

7.450(-150)

Gạo XK 15% tấm

7.300(-100)

Gạo XK 20% tấm

7.150(-100)

Gạo XK 25% tấm

7.000(-150)

Cám (xay, lau)

6.200

Tấm 1/2

5.200(-1.300)

Tấm 2/3

6.200(-100)

Tấm 3/4

5.900(-300)

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.300

Gạo nguyên liệu loại 1

6.500

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.750

Tây Ninh

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo Tài nguyên loại 1

14.500

Thóc tẻ thường

4.500

Nguồn: Vinanet